CATàleg pràctic 
d’Ornitologia d’Acer


FITXA 12: RAYANATUR INFERNALIS
fitxa 12 ryan catàleg avions ocell de ferro llobregat delta

.Nom de CATàleg:
RAYANATUR INFERNALIS

 
.Nom Comú:
RYANAIR

 

.Característiques:
Espècie d’exemplars normalment petits i mitjans, molt abundant al Prat i també en altres punts d’observació catalans, com Reus i sobretot Girona, on havia estat molt i molt abundant, fins al punt que hi havien arribat a constituir una autèntica colònia. El seu vol sol ser precís en els temps, però se li nota un moviment intern carregós. Combina la pluma blanca amb la blava, amb algun pigment groc a la cua.

 

.Apunt addicional:
Més d’un inexpert ornitòleg confón la cua del RAYANATUR INFERNALIS amb la del LUFTANSIS GERMANICUS (FITXA 6 del CATàleg). Tot i que coincideixen en un plumatge blau amb marques grogues, fixeu-vos bé que el dibuix groc és diferent.

CAT de Setmana és guai, i ho saps...